یا قتیل العبرات

  • ۲۲۵
یا قتیل العبرات

انا قتیل العبرة لایذکرنی مومن الا استعبر

من کشته اشکم! هیچ مومنی مرا یاد نمی کند مگر آن که اشک از چشمانش جاری می شود ...

(صدوق، ص 118 و ابن شهرآشوب ج4، ص87)نویسنده : محمد صادق پوروهاب