خدمت در خانه مساوی با یک سال عبادت است

  • ۲۰۲

خدمت در خانه مساوی با یک سال عبادت است


امام صادق(علیه السلام)فرمود: روزی پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله به یاران خود فرمود: کدام یک از شما تمام روزها را روزه م یدارد.
سلمان گفت: من، یا رسول الله.
پیامبر صلی الله علیه وآله پرسید: کدام یک از شما تمام شبها را به عبادت می گذراند؟
سلمان گفت: من، یا رسول الله.
حضرت پرسید: آیا کسی از شما هست که روزی یک بار قرآن را ختم کند؟
سلمان گفت: من یا رسول الله.
یکی از حاضران که جوابهای سلمان را خودستایی و فخرفروشی می پنداشت، گفت: اکثر روزها دیده ام که سلمان روزه نیست، بیشتر شب را هم می خوابد و بیشتر روز را به سکوت می گذراند، پس چگونه همیشه روزه است و هر شب برای نیایش با خدا بیدار می ماند و روزی یک بار قرآن را ختم می کند؟!
پیامبر صلی الله علیه وآله فرمود: ساکت باش! تو را با همسان لقمان چه کار؟ اگر می خواهی چگونگی اش را از خودش بپرس تا خبر دهد.
سلمان گفت: در ماه سه روز روزه می گیرم و خداوند فرموده است: «هر کس عمل نیکی انجام دهد پاداش ده برابر دارد. از طرف دیگر، روز آخر شعبان را روزه گرفته و آن را به روزه ماه رمضان متصل می کنم و هر که چنین کند، پاداش روزه همیشه را دارد. از رسول خدا صلی الله علیه وآله شنیدم که فرمود: هر کس با طهارت بخوابد، در ثواب، چنان است که تمام شب را عبادت کرده باشد. اما ختم قرآن، رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمود: هر کس یک بار سوره «قل هوالله» را بخواند، پاداش یک سوم قرآن را دارد و هر که دو بار بخواند، دو ثلث قرآن را خوانده است و هر که سه بار بخواند، گویا قرآن را ختم کرده است.
هدف از نقل این داستان زیبا این بود که مومن باید زیرک باشد.
اگر همراه ما بوده باشید برای بانوان گرامی این حدیث نقل شد که؛
پیامبر خدا صلى الله علیه و آله:
هیچ زنى نیست که جرعه اى آب به شوهرش بنوشاند مگر آن که این عمل او برایش بهتر از یک سال باشد که روزهایش را روزه بگیرد و شبهایش را به عبادت سپرى کند.
میزان الحکمه ج5ص99 ح8075
چقدر راحت و زیبا میتوان عبادت پروردگار بی همتا را به جا آورد.
با توجه به این دو حدیث شریف میبینیم همه چیز در این دین زیبا دو طرفه است هم خانم باید به همسرش محبت نماید هم مرد باید محبت کند.
نمیدانم عبادت پروردگاراست یا لذت بردن ما از زندگی، گویی خدای مهربان دوست دارد کانون خانواده را با قرار دادن این ثواب های عظیم گرم و شاد ببنید.
پس اگر کانون خانواده پر از مهر،صفا و صمیمیت باشد همین عین عبادت است.
محبت کنیم شاید که فردایی نباشیم!


نویسنده : مهدی افتخاری