موشک حاج قاسم

  • ۲۱۸
موشک حاج قاسم

طرح ملت امام حسین (علیه السلام)

در روزهای اخیر، بحث فعل شدن مکانیسم ماشه توسط آمریکا، به صدر اخبار سیاسی روز تبدیل شده است؛ مکانیسمی که به خاطر خروج آمریکا از برجام، به او ربطی ندارد؛ در این گیر و دار، آزمایش دو موشک توسط ایران به نام حاج قاسم و ابو علی المهندس، به آمریکا فهماند که ایران قبل از او، ماشه را چکانده است. خط و نشان کشیدن ایران برای آمریکا در قضیه مکانیسم ماشه، این آیه از قرآن را یادآور می شود: فَإِمَّا تَثْقَفَنهَّمْ فىِ الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ یَذَّکَّرُونَ (1): اگر آنها را در (میدان) جنگ بیابى، آن چنان به آنها حمله کن که جمعیت هایى که پشت سر آنها هستند، پراکنده شوند؛ شاید متذکر گردند (و عبرت گیرند)! این آیه شریفه به مسلمانان(ایران) یادآور می شود که چندان برای کافران خط و نشان بکشید(در هر جنگی اعم از نظامی و دیپلماسی) که آن ها حساب کار خود را بکنند و متوجه باشند که حرکت بعدی برای آنان هزینه بردارتر است. واقعیت این است هر چه ما در مقابل مستکبران کوتاه بیاییم، آن ها گستاخ تر می شوند؛ مسئله ای که بارها خود را نشان داده است؛ با وجود این مسئله، برخی عامدانه و غیر عامدانه بر رفتار دیپلماسی(خواهش و تمنا و گفتگو) اصرار دارند. در حالی که اگر با گفتگو و دیپلماسی حل می شد؛ نباید آمریکا از برجام خارج می شد و نباید اروپا بعد از خروج آمریکا از برجام، ماه ها کارشکنی می کرد.   نکته: اروپا و آمریکا یکی هستند؛ اگر الان می بینیم که اروپا در قضیه مکانیسم ماشه، به ظاهر مخالف آمریکاست، به دلیل طرفداری اروپا از ما نیست؛ بلکه می ترسد ایران از برجام خارج شده و عواقب ناگواری برای اروپا در پی داشته باشد. پی نوشت 1ــ انفال/57
نویسنده : سید حسین سیدی