مجله تبلیغی فرهنگی سفیر هدایت

گروه تبلیغی سفیر هدایت

سپاه حسین (ع)

  • ۵۹

اثر آقای مرتضی حاجیانی با شرکت در کارگاه آنلاین اجتماع قلبها تولید شده است. این اثر در کنار آثار دیگر در کارگاه بررسی شده که سطح (ب) را به خو اختصاص داده است. هفتمین سوگواره مجازی اشراق نیز پذیرای این اثر خواهد بود.
نویسنده : مرتضی حاجیانی