سفینة النجاه؛ نامه ای به امام حسین (ع)

  • ۱۹۷
سفینة النجاه؛ نامه ای به امام حسین (ع)

طرح ملت امام حسین (علیه السلام)

انیمیشن سه بعدی روایت نامه ای به امام حسین علیه السلام در قالب انیمیشن سه بعدی....
نویسنده : مؤسسه هنری منجی