مجله تبلیغی فرهنگی سفیر هدایت

گروه تبلیغی سفیر هدایت

سفینة النجاه؛ نامه ای به امام حسین (ع)

  • ۵۰

طرح ملت امام حسین (علیه السلام)

انیمیشن سه بعدی روایت نامه ای به امام حسین علیه السلام در قالب انیمیشن سه بعدی....
نویسنده : مؤسسه هنری منجی