موشن گرافی پرستار موکب

  • ۲۱۱
موشن گرافی پرستار موکب

موشن گرافی روایت پرستاری که سال های قبل در راهپیمایی اربعین شرکت می کرده اما امسال به خاطر شیوع کرونا نمی تونه شرکت کنه ...
نویسنده : مؤسسه هنری منجی