موشن گرافی نانوای موکب

  • ۲۱۶
موشن گرافی نانوای موکب

طرح ملت امام حسین (علیه السلام)

موشن گرافی روایت نانوایی است که سال های قبل در راهپیمایی اربعین شرکت می کرده اما امسال به خاطر شیوع کرونا نمی تونه شرکت کنه ...
نویسنده : مؤسسه هنری منجی