رونوشت از غیرت دینی و شرافت انسانی (متن کوتاه)

  • ۲۳۲
رونوشت از غیرت دینی و شرافت انسانی (متن کوتاه)

طرح ملت امام حسین (علیه السلام)

جامعه زمانی زنده است که ایمان و عزت و شرافت در آن سایه افکنده باشد؛ بی تفاوتی یک ملت نسبت به مفاسد و ستم ها، نشانه مرگ آن جامعه است؛ همانطور که اگر اعصاب بدن فردی قطع شود، همانند مردگان هیچ احساسی در برابر ضربات از خود نشان نمی‌دهند. جامعه ای که غیرت دینی و شرافت انسانی را از دست داد، در واقع جامعه ای مرده است.


نویسنده : اکبر بهزادیان