خلوص و پایداری

  • ۲۴۸
خلوص و پایداری

طرح ملت امام حسین (علیه السلام)

در هر امری خلوص الهی در میان باشد، پایداری آن بیشتر می شود؛ این که می بینیم بعد از گذشت سال های سال، نهضت عاشورا فراموش نشده است بلکه روز به روز بر جلوه و جزئیات آن افزوده شده و این به برکت عنصر خلوصی است که برای خدا و حق جوشیده است.
نویسنده : اکبر بهزادیان