کلیپ تصویری دوری از نماز و تبعیت از شهوات علت تنها گذاشتن امام حسین علیه السلام
نویسنده : عیسی نصیری