دست نیازم

  • ۲۲۴
دست نیازم

عکس نوشته دست نیازم را بسوی تو دراز میکنم یا حسین علیه السلام