اهمیت ایثار

  • ۲۲۱
اهمیت ایثار

اهمیت ایثار

ایثار و از خود گذشتگی یکی از پایه های اساسی زندگی مشترک است که حفظ یک زندگی، بدون آن، تقریبا ناممکن است.

نویسنده : فواد فلاح