خشنودی شوهر

  • ۲۳۲
خشنودی شوهر

خشنودی شوهر (عکس نوشته)

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم: هر زنی که بمیرد و شوهرش از او راضی باشد ، به بهشت می رود.
نویسنده : فواد فلاح