مجله تبلیغی فرهنگی سفیر هدایت

گروه تبلیغی سفیر هدایت

احترام را نگه داریم

  • ۵۴

احترام را نگه داریم (عکس نوشته)

محبت میان مادر شوهر و همسرتان، چیزی از عضق و علاقه ی میان شما و همسرتان کم نمی کند،این عشق از چشمه ای دیگر جاری می شود.
نویسنده : فواد فلاح